BAGGRUND FOR
DEMONSTRATIONSFLYVNINGEN

Forsvaret ønsker at skabe større åbenhed om støj ved Flyvestation Skrydstrup og afviklede derfor efter ønske fra lokalbefolkningen en demonstrationsflyvning. Dette gav lokalbefolkningen mulighed for selv at høre, hvordan et F-35 kampfly lyder sammenlignet med et F-16 kampfly.

baggrund.png

HVAD ER EN DEMONSTRATIONSFLYVNING?
En demonstrationsflyvning er borgernes mulighed for i praksis at sammenligne oplevelsen af støj fra et F-16 kampfly med støj fra et F-35 kampfly. Oplevelsen af støj sammenlignes ved, at de to flytyper flyver den samme rute kort tid efter hinanden.

Det hollandske flyvevåben gennemførte i december 2016 to flyvninger med støtte fra luft- og rumfartscentret Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR). Erfaringerne fra de hollandske flyvninger viser, at lokalbefolkningen omkring de to hollandske flyvestationer, Volkel og Leeuwarden, havde en overvejende positiv oplevelse med gennemførelsen af demonstrationsflyvningen. Forsvaret indgik en aftale med NLR, så der kunne gennemføres en flyvning i stil med den, der blev gennemført i Holland. NLR assisterede planlægning, udførelse og analyse af den danske flyvning.

Da de danske kampfly først forventes leveret til Flyvestation Skrydstrup i 2023, gennemførte Forsvaret demonstrationsflyvningen med støtte fra det norske flyvevåben, der allerede opererer F-35 kampfly i dag.

De flyveprofiler, der blev anvendt under flyvningen, gav lokalbefolkningen et repræsentativt indblik i, hvad der kan forventes ift. støj, når der flyves med et F-35

Lokalbefolkningen blev inddraget i relation til placering af mikrofoner, og hvordan opfattelsen af støj under flyvningen blev indberettet.

baggrund.png

HVAD ER FLYVEPROFILER?
Ved gennemførsel af demonstrationsflyvningen, fløj F-16 og F-35 kampflyene de samme flyveprofiler. En flyveprofil afspejler de højder, afstande, hastigheder og motorkraft, som flyet anvender under start og landing. Flyveprofilerne var udarbejdet således, at de gav lokalbefolkningen et repræsentativt billede af de til- og fraflyvninger, som til dagligt anvendes.