BAGGRUND FOR
DEMONSTRATIONSFLYVNINGEN

Forsvaret ønsker at skabe større åbenhed om støj ved Flyvestation Skrydstrup og planlægger derfor efter ønske fra lokalbefolkningen at afvikle en demonstrationsflyvning. Dette giver lokalbefolkningen mulighed for selv at høre, hvordan et F-35 kampfly lyder sammenlignet med et F-16 kampfly.

baggrund.png

HVAD ER EN DEMONSTRATIONSFLYVNING?
En demonstrationsflyvning er borgernes mulighed for i praksis at sammenligne oplevelsen af støj fra et F-16 kampfly med støj fra et F-35 kampfly. Oplevelsen af støj sammenlignes ved, at de to flytyper flyver den samme rute kort tid efter hinanden.

Det hollandske flyvevåben gennemførte i december 2016 to flyvninger med støtte fra luft- og rumfartscentret Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR). Erfaringerne fra de hollandske flyvninger viser, at lokalbefolkningen omkring de to hollandske flyvestationer, Volkel og Leeuwarden, havde en overvejende positiv oplevelse med gennemførelsen af demonstrationsflyvningen. Forsvaret har indgået en aftale med NLR, så der kan gennemføres en flyvning i stil med den, der blev gennemført i Holland. NLR vil assistere planlægning, udførelse og analyse af den danske flyvning.

Forberedelserne er i gang, og da de danske kampfly først forventes leveret til Flyvestation Skrydstrup i 2023, gennemfører Forsvaret demonstrationsflyvningen med støtte fra det norske flyvevåben, der allerede opererer F-35 kampfly i dag.

De flyveprofiler, der vil blive anvendt under flyvningen, giver lokalbefolkningen et repræsentativt indblik i, hvad der kan forventes ift. støj, når der flyves med et F-35

Lokalbefolkningen vil blive inddraget i relation til placering af mikrofoner, og hvordan opfattelsen af støj under flyvningen vil blive indberettet. Forsvaret forventer endvidere at orientere om F-35 flyvningen under borgermøder i skrydstrupområdet.

baggrund.png

HVAD ER FLYVEPROFILER?
Ved gennemførsel af demonstrationsflyvningen, vil F-16 og F-35 kampflyene flyve de samme flyveprofiler. En flyveprofil afspejler de højder, afstande, hastigheder og motorkraft, som flyet anvender under start og landing. Flyveprofilerne er udarbejdet således, at de giver lokalbefolkningen et repræsentativt billede af de til- og fraflyvninger, som til dagligt anvendes.