PROCES FOR
GENEREL BOGERINDDRAGELSE

Borgerne i lokalområdet omkring Flyvestation Skrydstrup har mulighed for at blive inddraget i gennemførelsen af demonstrationsflyvningen.

Flyvningen inddeles i tre faser: forberedelsesfasen, udførelsesfasen og analysefasen. Der planlægges borgerinddragelse i alle faser.

Under forberedelsesfasen får borgerne omkring Flyvestation Skrydstrup medindflydelsen på placeringen af mikrofonerne. Der opstilles mikrofoner på jorden omkring flyenes rute, som måler støjen fra de to fly, når de passerer. Derfor inviteres der til arbejdsmøde på Flyvestation Skrydstrup den 30. januar 2019. På arbejdsmødet skal vi i fælleskab bestemme hvor mikrofonerne præcist skal stå. Alle er velkomne, men arbejdsmødet er mest relevant for borgerne i nærområdet.

Målingerne fra mikrofonerne vil efterfølgende kunne sammenholdes med borgernes oplevelse.
Et eksempel på hvordan en del af flyveruterne kan under demonstrationsflyvningen kan ses på dette kort.   

DIS.png.jpg

På eksemplet forlader flyet flyvestationen mod øst og stiger til 2000 fod (ca. 600 meter), hvorefter det følger kontroltårnets instruktioner mod vest, inden det dirigeres hen til en instrumentanflyvning og lander på banen igen. Denne del af demonstrationsflyvningen tager ca. 5-6 minutter.

Et F-35 forventes at kunne flyve mellem en time til halvanden, alt efter hvor mange og hvilke flyveruter der flyves.   

Under udførelsen af flyvningen får borgerne i lokalområdet mulighed for anonymt at tilkendegive deres oplevelse af støjen fra kampflyene.

Indberetningen af støjoplevelsen sker via et spørgeskema på internettet, mens flyvningen gennemføres.  

Under analysefasen vil borgerne i lokalområdet og den øvrige befolkning få mulighed for indsigt i resultaterne. Dette vil foregå på to måder: I dagene efter demonstrationsflyvningen vil de indledende resultater blive fremlagt for interesserede borgere og presse i lokalområdet. Sidenhen vil NLR udarbejde en rapport, med de analyserede og bearbejdede resultater.

Den færdige rapport vil blive offentliggjort af Forvaret på www.f-35iluften.dk