PROCES FOR
GENEREL BORGERINDDRAGELSE

Borgerne i lokalområdet omkring Flyvestation Skrydstrup har fået mulighed for at blive inddraget i gennemførelsen af demonstrationsflyvningen.

Demonstrationsflyvningen inddeles i tre faser: forberedelsesfasen, udførelsesfasen og analysefasen. Der planlægges borgerinddragelse i alle tre faser.

Under forberedelsesfasen har borgerne omkring Flyvestation Skrydstrup haft indflydelse på placeringen af de mikrofoner, der opstilles under demonstrationsflyvningen. Mikrofonerne blev opstillet på jorden omkring flyenes rute, så de målte støjen fra flyene, når de passerede forbi. Klik her for at se, hvor de enkelte mikrofoner var opstillet under demonstrationsflyvningen. Målingerne fra mikrofonerne vil efter demonstrationsflyvningen blive sammenholdet med borgernes egen oplevelse.

Under udførelsen af flyvningen har borgerne i lokalområdet fået mulighed for anonymt at tilkendegive deres oplevelse af støjen fra kampflyene. Indberetningen af støjoplevelsen skete via et spørgeskema på internettet, mens flyvningen blev gennemført.

Statusopdateringer under flyvningerne
Forsvaret sendte på dagen for demonstrationsflyvningen løbende opdateringer om flyvningernes forløb på e-mail og SMS til de borgere som har tilmeldt sig dette.

Informationsmøde med de foreløbige resultater
Den 23. maj 2019 kl. 19:00 er borgere inviteret  til informationsmøde på Flyvestation Skrydstrup. Under mødet gennemgås de foreløbige resultater for den afviklede demonstrationsflyvning. Du kan tilmelde dig til informationsmødet den 23. maj 2019 kl. 19:00 ved at sende en e-mail til fmi-ktp-nfp@fiin.dk. 
 
Senere offentliggøres en rapport med de analyserede og bearbejdede resultater. Den færdige rapport vil blive offentliggjort på www.f-35iluften.dk.