PROCES FOR
GENEREL BOGERINDDRAGELSE

Borgerne i lokalområdet omkring Flyvestation Skrydstrup har mulighed for at blive inddraget i gennemførelsen af demonstrationsflyvningen.

Demonstrationsflyvningen inddeles i tre faser: forberedelsesfasen, udførelsesfasen og analysefasen. Der planlægges borgerinddragelse i alle tre faser.

Under forberedelsesfasen har borgerne omkring Flyvestation Skrydstrup haft indflydelse på placeringen af de mikrofoner der opstilles under demonstrationsflyvningen. Mikrofonerne opstilles på jorden omkring flyenes rute, så de måler støjen fra flyene, når de passerer forbi. For at se hvor de enkelte mikrofoner opstilles under demonstrationsflyvningen, klik på fanebladet ” mikrofonplaceringer”. Målingerne fra mikrofonerne vil efter demonstrationsflyvningen kunne sammenholdes med borgernes egen oplevelse.

Under udførelsen af flyvningen får borgerne i lokalområdet mulighed for anonymt at tilkendegive deres oplevelse af støjen fra kampflyene.  Indberetningen af støjoplevelsen sker via et spørgeskema på internettet, mens flyvningen gennemføres.  

Under analysefasen vil borgerne i lokalområdet og den øvrige del af befolkning få mulighed for indsigt i resultaterne. Dette vil foregå på to måder: I dagene efter demonstrationsflyvningen vil de indledende resultater blive fremlagt for interesserede borgere og presse i lokalområdet. Sidenhen vil NLR udarbejde en rapport, med de analyserede og bearbejdede resultater.

Den færdige rapport vil blive offentliggjort af Forvaret på www.f-35iluften.dk