FAQ

Gav demonstrationsflyvningen et repræsentativt billede af de til- og fraflyvningen, som anvendes til dagligt?

De flyveruter, der blev anvendt under flyvningen blev valgt for at give lokalbefolkningen et repræsentativt indblik i, hvilke flyveruter, der forventes anvendt i fremtiden med F-16 og F-35 kampflyet.

I hvilken rækkefølge føj F-16 og F-35?

Hver flyvning blev gennemført med et norsk F-35 kampfly efterfulgt af et dansk F-16 kampfly, som svarer til det fly, som Danmark anskaffer. De to kampfly fulgte hinanden med ca. 3 minutters afstand.

Hvorfor var der to norske F-35 kampfly i Danmark?

Under demonstrationsflyvningen landede og lettede et ekstra norsk F-35 kampfly fra Flyvestation Skrydstrup uafhængigt af de to fly, som fløj demonstrationsflyvningen. Det ekstra norske F-35 kampfly indgik ikke i selve demonstrationsflyvningen, men agerede eskorte og reservefly.

Hvem foretog spørgeskemaundersøgelsen?

Forsvaret har kontraheret med det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR), som afviklede spørgeskemaundersøgelsen, imens den danske virksomhed SWECO udførte lydmålingerne ved de syv mikrofonplaceringer. NLR foretog en tilsvarende undersøgelse i Holland i 2016. NLR vil frem til ultimo 2019 analysere de indsamlede data og udgive en samlet rapport om demonstrationsflyvningen.

Hvordan blev erfaringerne fra borgerne indsamlet?

Borgerne fik mulighed for at registrere deres støjoplevelser via en spørgeskemaundersøgelse, som blev oprettet af det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR), der har udført lignende undersøgelse i Holland i 2016. Spørgeskemaet blev tilrettet af Forsvaret således, at spørgsmålene tog udgangspunkt i danske forhold.  

Hvad skal resultaterne fra demonstrationsflyvningen anvendes til?

Formålet med demonstrationsflyvningen var at give borgerne mulighed for at opleve en F-35 sammenlignet med en F-16. De indsamlede resultater ved spørgeskemaundersøgelsen og lydmålingerne vil danne grundlag for en rapport om demonstrationsflyvningen og borgernes oplevelse undervejs. Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, der kan danne grundlag for arbejdet med Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller.

Hvad viste lydmålingerne fra demonstrationsflyvningen?

Du kan se de foreløbige resultater fra demonstrationsflyvningen her. Senere offentliggøres en rapport med de analyserede og bearbejdede resultater. Den færdige rapport vil blive offentliggjort på www.f-35iluften.dk.

Hvor mange borgere deltog i spørgeskemaundersøgelsen?

Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af 275 borgere.

Hvornår bliver de endelige resultater fra demonstrationsflyvningen offentliggjort?

Den endelige rapport med de analyserede og bearbejdede resultater forventes offentliggjort på www.f-35iluften.dk ca. 3-4 måneder efter demonstrationsflyvningen.

Hvornår bliver den information, som jeg oplyste i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, slettet?
Dine oplysninger og svar behandles fortroligt og anonymt. Det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR), har gennemført undersøgelsen på vegne af Forsvaret, og Forsvaret har ikke adgang til de enkelte svar eller personoplysninger. NLR er underlagt samme EU lovgivning, som danske virksomheder og myndigheder. Alle navne, oplysninger om lokation og e-mailadresser slettes, når data til analysen er trukket ud.

Jeg fik ikke mulighed for at udfylde spørgeskemaundersøgelsen. Har jeg mulighed for at give min mening til kende på anden måde?

Det er ikke længere muligt at besvare spørgeskemaundersøgelsen. Generelle kommentarer til demonstrationsflyvningen kan rettes til fmi-ktp-nfp@fiin.dk.

Hvor stod mikrofonerne placeret?

Der stod placeret syv forskellige steder omkring Flyvestation Skrydstrup. Du kan se placeringerne her.