FAQ

Hvilke typer af flyveprofiler vælger Forsvaret at se bort fra? Og hvorfor?

Flyveprofilerne til demonstrationsflyvningen udarbejdes med henblik på at give lokalbefolkningen et repræsentativt billede af de til- og fraflyvninger, som til daglig anvendes. Sjældent anvendte flyveprofiler undlades i den samlede pulje for demonstrationsflyvningen. Det skyldes, at de ikke er repræsentative for normal-billedet af flyveprofiler ved Flyvestation Skrydstrup.

Hvem foretager undersøgelsen?

Forsvaret har kontraheret det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR), som vil foretage undersøgelsen. NLR foretog en tilsvarende undersøgelse i Holland i 2016.

Hvordan indsamles erfaringerne fra borgerne?

Borgerne kan registrere deres støjoplevelser på en hjemmeside, som oprettes af NLR, hvorefter NLR vil behandle resultaterne. Hjemmesiden bliver tilgængelig for de borgere, der deltager i undersøgelsen. Spørgeskemaet er tilrettet af Forsvaret således, at spørgerammen tager udgangspunkt i danske forhold.  

Hvorfor gennemføres demonstrationsflyvningen først i 2019, når Forsvarsministeriet selv annoncerede at den skulle afholdes i 2018?

Det var ikke muligt at gennemføre demonstrationsflyvningen i 2018, da udarbejdelsen af flyveprofiler først skulle færdiggøres, og forhold som dårligt vejr i vintermånederne samt muligheden for lån af et F-35 kampfly ligeledes har haft betydning. Dertil besluttede Forsvaret at inddrage borgere i forbindelse med placering af mikrofoner, hvilket skulle gennemføres forud for demonstrationsflyvningen. 

Hvorfor kunne demonstrationsflyvningen ikke afvikles i vintermånederne? Skal jeg som borger forstå det sådan, at F-35 ikke kan flyve i frostvejr?

For at opnå de bedste betingelser for borgernes oplevelse af flystøjen, er det centralt at minimere påvirkningen af vejrmæssige faktorer under demonstrationsflyvningen.
Det er risikabelt at planlægge demonstrationsflyvningen i vintermånederne, fordi dårlige vejrforhold på dagen således kan resultere i en aflysning uden mulighed for et umiddelbart alternativ. Derfor har Forsvaret valgt at gennemføre demonstrationsflyvningen i maj måned, hvor risikoen for dårlige vejrforhold er væsentligt mindre.

Hvor kan jeg se resultatet af demonstrationsflyvningen?

Den endelige rapport vil blive offentliggjort på www.f-35iluften.dk.

Har demonstrationsflyvningen indflydelse på igangværende flystøjsberegninger forud for Anlægsloven eller kompensationsmodeller?

Demonstrationsflyvningen har ikke indflydelse på flystøjsberegninger forud for Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller. Formålet er at give borgerne mulighed for at opleve støjen fra et F-35 kampfly, og dermed er der ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, der kan danne grundlag for arbejde med Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller.