FAQ

Hvilke typer af flyveprofiler vælger Forsvaret at se bort fra? Og hvorfor?

Flyveprofilerne til demonstrationsflyvningen udarbejdes med henblik på at give lokalbefolkningen et repræsentativt billede af de til- og fraflyvninger, som til daglig anvendes. Sjældent anvendte flyveprofiler undlades i den samlede pulje for demonstrationsflyvningen. Det skyldes, at de ikke er repræsentative for normal-billedet af flyveprofiler ved Flyvestation Skrydstrup.

Hvordan indsamles erfaringerne fra borgerne?

Borgerne kan registrere deres støjoplevelser på en hjemmeside, som oprettes af NLR, hvorefter NLR vil behandle resultaterne. Hjemmesiden bliver tilgængelig for de borgere, der deltager i undersøgelsen.

Hvorfor gennemføres demonstrationsflyvningen først i 2019, når Forsvarsministeriet selv annoncerede at den skulle afholdes i 2018?

Udarbejdelsen af flyveprofiler skal være færdiggjort inden demonstrationsflyvningen kan finde sted. Dertil har forhold som dårligt vejr i vintermånederne samt muligheden for lån af et F-35 kampfly betydning for, hvornår demonstrationsflyvningen kan gennemføres. Derefter vil borgere blive inddraget i forbindelse med placering af mikrofoner. Samlet set betyder dette, at det ikke er muligt at gennemføre demonstrationsflyvningen i 2018.

Hvorfor kan demonstrationsflyvningen ikke afvikles i vintermånederne? Skal jeg som borger forstå det sådan, at F-35 ikke kan flyve i frostvejr?

For at opnå de bedste betingelser for borgernes oplevelse af flystøjen, er det centralt at minimere påvirkningen af vejrmæssige faktorer under demonstrationsflyvningen.
Det er risikabelt at planlægge demonstrationsflyvningen i vintermånederne, fordi dårlige vejrforhold på dagen således kan resultere i en aflysning uden mulighed for et umiddelbart alternativ.

Hvis demonstrationsflyvningen mod al forventning ikke gennemføres i 2. kvartal 2019, hvornår kan vi så forvente, at den gennemføres?

Demonstrationsflyvningen vil gennemføres hurtigst muligt efter, hvis ikke den kan gennemføres i 2. kvartal 2019.

Hvem foretager undersøgelsen?

Undersøgelsen af demonstrationsflyvningen foretages af det hollandske luft- og rumfartscenter, Nederlands Luchten Ruimtevaartcentrum (NLR).

Hvor kan jeg se resultatet af demonstrationsflyvningen?

Den endelige rapport vil blive offentliggjort på www.f-35iluften.dk.

Har demonstrationsflyvningen indflydelse på igangværende flystøjsberegninger forud for Anlægsloven eller kompensationsmodeller?

Demonstrationsflyvningen vil ikke have indflydelse på flystøjsberegninger forud for Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller. Formålet er at give borgerne mulighed for at opleve støjen fra et F-35 kampfly, og dermed er der ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, der kan danne grundlag for arbejde med Anlægsloven eller eventuelle kompensations-modeller.