Den akkrediterede rapport indeholder beregninger af flystøjbelastningen omkring Flyvestation Skrydstrup i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1994 ”Støj fra flyvepladser”. Flystøjbelastningen omfatter støj fra startende og landende fly, samt taxi-kørsel i forbindelse med start og landing.

Rapporten er udarbejdet af Sweco Danmark A/S. Støjberegningerne har været underkastet ekstern kvalitetssikring ved FORCE Technology.

Rapporten med bilag kan læses her.