FORMÅLET MED
DEMONSTRATIONSFLYVNINGEN

Formålet med demonstrationsflyvningen er at give lokalbefolkningen omkring Flyvestation Skrydstrup mulighed for selv at høre, hvordan et F-35 kampfly lyder sammenlignet med et F-16 kampfly. Flyvningen planlægges efter ønske udtrykt af lokalbefolkningen under tidligere borgermøder.

Demonstrationsflyvningen vil ikke have indflydelse på flystøjsberegninger forud for Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller. Formålet er at give borgerne mulighed for at opleve støjen fra et F-35 kampfly, og dermed er der ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, der kan danne grundlag for arbejde med Anlægsloven eller eventuelle kompensationsmodeller.