F-35 i Danmark

F-35 i Danmark

Demonstrationsflyvningen blev gennemført den 22. maj 2019

Demonstrationsflyvningen blev gennemført over to tidsperioder på hver ca. 40 minutter. Hver flyvning blev gennemført med et dansk F-16 kampfly og et norsk F-35 kampfly, som svarer til det fly, Dannmark anskaffer. De to kampfly fulgte hinanden med ca. tre minutters afstand. Flyvningerne blev gennemført sen eftermiddag og gav borgerne mulighed for at opleve lyden fra flyene i deres hjem.

Der var under demonstrationsflyvningerne en ekstra norsk F-35, som landede og
lettede fra Flyvestation Skrydstrup uafhængigt af de to fly, der fløj demonstrationen. Dette fly indgik ikke i selve demonstrationen, men agerede reservefly.

De to fly gennemførte under demonstrationen forskellige fra- og anflyvningsprofiler til
og fra flyvestationen. Der blev anvendt flyveruter, som gav et repræsentativt
billede af, hvilke flyveruter og profiler, der planlægges anvendt i fremtiden med F-35.

Hver af de to flyvninger gav mulighed for to anflyvninger og to fraflyvninger til hver baneretning. Første demonstrationsflyvning blev gennemført da F-35 kampflyet ankom direkte fra Norge, mens den anden flyvning startede efter flyene havde fået påfyldt brændstof på Flyvestation Skrydstrup – ca. 1 time efter landing. Herefter fløj de 2 x F-35 kampfly tilbage til Norge.

Opstilling af mikrofoner

Under et arbejdsmøde den 30. januar 2019 på Flyvestation Skrydstrup fastlagde deltagende borgere i samarbejde med Forsvaret placering af syv mikrofoner rundt omkring Flyvestation Skrydstrup. Mikrofonerne blev opstilles af ingeniør- og rådgivningsvirksomheden SWECO.

Du kan læse mere om mikrofonplaceringer her.

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelse

Under udførelsen af flyvningen fik borgerne i lokalområdet mulighed for anonymt at tilkendegive deres oplevelse af støjen fra kampflyene. Indberetningen af støjoplevelsen skete via et spørgeskema på internettet, mens flyvningen blev gennemført.

Deltagelse i informationsmøde den 23. maj

Den 23. maj 2019 kl. 19:00 blev borgere inviteret til informationsmøde på Flyvestation Skrydstrup. Under mødet blev de foreløbige resultater for den afviklede demonstrationsflyvning gennemgået.

Du kan se præsentationen med de foreløbige resultater her:

Rapport med de analyserede og bearbejdede resultater

Senere offentliggøres en rapport med de analyserede og bearbejdede resultater. Den færdige rapport vil blive offentliggjort på www.f-35iluften.dk.

Du kan læse mere om borgerinddragelse her.